Bí kíp đi đơn – Landing pages – Lozi

Bí kíp đi đơn


🔥Mới: Sử dụng tính năng TỰ ĐỘNG NHẬN ĐƠN 🔥

Tính năng này cho phép:

Cách bật nhận đơn:


Giải đáp thắc mắc không bật được chế độ tự động?

Khi  để trôi 2 đơn tự động (không cần liên tiếp), hệ thống tự tắt chế độ Tự động nhận đơn. Lưu ý chiến binh vẫn đi đơn bình thường, không bị khóa app.Noti báo về:

Chiến binh nhận đơn tự động sau đó hủy hoặc trả đơn 2 lần sẽ bị tạm khóa chức năng nhận đơn tự động trong 30 phút. Lúc này vẫn đi đơn bình thường (không bị khóa app), nhưng không thể bật chức năng Tự động nhận đơn trong 30 phút.


Lần đầu cần nạp bao nhiêu tiền? 


Vì sao cần nạp tiền vào ví?


Các mốc thưởng dành cho chiến binh mới hiệu lực bao lâu?


Làm gì để không bị khóa ứng dụng?

Việc đi đơn đúng qui trình cụ thể như sau: Nếu như chiến binh nhận đơn hàng và không di chuyển đến địa chỉ giao, hoàn thành đơn hàng tại chỗ thì ứng dụng sẽ bị khóa ngay lập tức.


Liên hệ hỗ trợ bằng cách nào?


Có bắt buộc gọi xác nhận 2 cuộc với khách hàng không?

Tất cả các đơn hàng nếu chưa thanh toán thẻ và không bật chức năng không yêu cầu gọi xác nhận bắt  từ khách hàng buộc cần phải có ít nhất 2 lần gọi cho khách:
  1. Cuộc gọi xác nhận mua hàng 
  2. Cuộc gọi giao thành công cho khách.
Bắt đầu từ tháng 9/2020 Loship ra mắt tính năng mới trên ứng dụng:
Khi khách hàng đã thanh toán online sẽ có chức năng thông báo cho chiến binh không cần gọi xác nhận.
Tính năng này mang lại những hiệu quả sau:

Do đó, khi chiến binh nhận thấy đơn hàng thẻ và có yêu cầu không cần gọi điện thoại từ khách hàng vui lòng bỏ qua bước xác nhận cuốc gọi xác nhận đơn.

Bên cạnh đó, Loship khi kiểm tra lại quá trình đi đơn hàng nếu phát hiện không có sự di chuyển định vị sẽ không công nhận đơn hàng. Do vậy để đảm bảo thu nhập, chiến binh vui lòng mở định vị GPS trên máy để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

Loship có quyền từ chối không công nhận đơn hàng thành công nếu thiếu 2 thông tin vừa thông báo. Loship không công nhận lý do khách hàng dùng số điện thoại khác gọi đến.Các chiến binh có quyền từ chối nhận đơn nếu không điện được cho khách.

Kilomet đơn hàng không đúng với thực tế?

Nhập nhầm giá tiền?


Đây là những kinh nghiệm được đúc kết từ cuộc khảo sát trong cộng đồng chiến binh Loship nhằm giải đáp nhanh thắc mắc cho chiến binh. Loship liên tục cập nhật những bí kíp để hỗ trợ anh em trên mọi nẻo đường.