Chính sách bảo mật – Landing pages – Lozi

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT loship.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên), thông tin danh bạ.

Đây là các thông tin mà loship.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT loship.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT loship.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
  • Cung cấp tiện ích đặt hàng đến Thành viên, cụ thể, thông tin danh bạ được tải lên và đồng bộ với dữ liệu tài khoản của Thành viên trong hệ thống Loship, dùng cho tính năng mời bạn bè tham gia đặt hàng cùng Thành viên (Đặt hàng nhóm), theo đó Thành viên nhận biết được người bạn bè nào đã đăng ký Loship trước đó để có thể gửi lời mời tham gia.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT loship.vn;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại loship.vn.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT loship.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của loship.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty Cổ phần Lozi Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 4, Toà Nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10, TP.HCM

Email: hotroloship@lozi.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu loship.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT loship.vn.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, loship.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email: hotroloship@lozi.vn

Hủy bỏ thông tin tài khoản

Thành viên có quyền yêu cầu hủy bỏ (xóa) thông tin tài khoản của mình trên loship.vn bằng cách gửi email đến hotroloship@lozi.vn. Loship sẽ tiếp nhận yêu cầu và thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc.

Lưu ý: Việc hủy bỏ tài khoản là không thể khôi phục, thành viên cần cân nhắc trước khi gửi yêu cầu.

Những đối tượng được tiếp cận thông tin đã thu thập:

Bộ phận rà soát thông tin được tiếp cận các thông tin đã thu thập để việc kiểm soát dữ liệu được hiệu quả.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.